Harmonie

Elke gedachte, emotie en elk gedrag heeft invloed op ons
qi-niveau. Hoe meer we de verantwoordelijkheid nemen voor ons persoonlijke
qi-management hoe productiever we worden. Actief werken aan fysieke gezondheid, emotionele balans, mentale focus en leven vanuit je hart is de sleutel.

Bij Chi Neng Qigong neemt het in harmonie leven met jezelf, andere mensen en de natuur een belangrijke plaats in. Die harmonie kun je alleen zelf tot stand brengen. De manier waarop je hieraan werkt is door het observeren van je reacties op wat er gebeurt in je dagelijks leven. Een van de tools die we hebben om emotioneel en mentaal in balans te komen is het beoefenen van de vijf waarden van Chi Neng Qigong: compassie, respect, eerlijkheid, moed en discipline. Door ervoor te kiezen deze waarden een plaats in ons leven te geven en ze bewust te ontwikkelen, zorgen we goed voor onszelf en voor onze qi.

Uiteindelijk hebben we er alleen zelf last van als we bijvoorbeeld erg boos worden op een ander. Onze energie stroomt weg, organen verkrampen, de bloedtoevoer vermindert en het is slecht voor de energievoorziening van onze organen en in het bijzonder voor de lever. Terwijl als het je lukt je boosheid om te zetten in compassie juist het tegenovergestelde bereikt wordt: je energie neemt toe en je organen en je hele lichaam ontspannen.

In de traditionele Chinese geneeskunde en qigong worden bovenstaande vijf waarden verbonden met de vijf yin-organen: lever, hart, milt, longen en nieren.

Maak het tot je dagelijkse training om niet alleen je fysieke oefening te doen maar ook de waarden die bij de organen horen te beoefenen. Dan zorg je goed voor je qi op alle niveaus.

  1. Compassie (lever) ziel
  2. Respect (hart) bewustzijn
  3. Eerlijkheid (milt) intentie
  4. Moed (longen) passie
  5. Discipline (nieren) wilskracht

De vijf waarden van Chi Neng Qigong zijn vijf menselijke eigenschappen waarover we van nature allemaal beschikken. In ons dagelijks leven komen ze tot uitdrukking op de manier die bij ons past.

Je kunt ze vanuit verschillende standpunten bekijken. Vanuit het dagelijks leven bekeken gaan de vijf waarden over je gedrag, over wat je zegt en doet. Je kunt er ook naar kijken vanuit het oogpunt van energie. Dan gaat het over de invloed van je emoties op je energiehuishouding, over de qi van je organen.

Vanuit spiritueel perspectief gaan de vijf waarden over je ziel, over wie je diep in je hart bent.

Compassie is milde vriendelijkheid. Vriendelijkheid voor jezelf en voor alles wat om je heen leeft. Milde vriendelijkheid draagt bij aan de kwaliteit van je eigen leven maar ook over dat van anderen. Vanuit energetisch perspectief zorgt compassie dat de qi van de lever goed doorstroomt en vanuit spiritueel perspectief brengt compassie je ziel naar een hoger niveau.

Respect is het besef dat alles in het universum een geheel is. Dag en nacht, geboorte en sterven, groei en verval, harmonie en chaos: alles heeft bestaansrecht. Vanuit energetisch perspectief zorgt respect ervoor dat de qi van je hart goed doorstroomt en vanuit spiritueel perspectief versterkt respect de bewuste verbinding met de wereld om je heen.

Eerlijkheid gaat over je persoonlijke integriteit. Het beoefenen van eerlijkheid komt neer op zelfkennis en vertrouwen in jezelf. Als je eerlijk bent sta je stevig in het leven en kunnen anderen op je vertrouwen. Als je eerlijkheid beoefent voel je je ontspannen en rustig.

Moed is de bereidheid om de confrontatie met intimidatie, onzekerheid en angst aan te gaan. Vanuit energetisch perspectief zorgt moed ervoor de dat de qi van de longen goed doorstroomt en vanuit spiritueel perspectief is moed verbonden met je lef om vanuit je persoonlijke passie te leven. De vorm van moed gaat over zaken die je aan het hart gaan.

Discipline gaat over standvastig doen wat nodig is om een hoger doel te bereiken. Vanuit energetisch perspectief zorgt discipline ervoor dat de qi van de nieren goed doorstroomt en vanuit spiritueel perspectief is discipline verbonden met je wilskracht. Je zet je vol toewijding aan een taak of een hoger doel. Discipline is het begin van elke verandering.

The body benefits from movement the mind benefits from stillness

© Copyright Qigonghearts  |  Login  |  Ontwerp WebSpinner